Direct marketing

Image 01

Díky naší náklonnosti k moderním technologiím a se schopností jejich využití v marketingu jsme se začali více soustředit na „netypické“ aplikace, které však dokáží výrazně lépe směřovat úsilí a investice objednatelů ke konkrétnímu výsledku. Velmi dbáme na to, aby prostředky, které nám zákazník svěří byly co nejlépe investovány a zákazníkovi přinesly užitek i důvěru v nás a naše schopnosti.

Jsme schopni vyhodnocovat reálný účinek vynaložených prostředků a tím dokázat zákazníkům, že naše rady jak zaujmout byly správné.

Jedním ze současných trendů v odlišení se jsou netypické obaly. Více o nich najdete v sekci packaging.

Na tomto místě bychom vám chtěli představit jiný produkt a tím nevyužití variabilního tisku v direct marketingu. Důležitým prvkem v oblasti variabilního tisku je komunikace zákazníka s výrobcem.
Pro variabilní tisk je třeba jasně specifikovat cíl tiskoviny a výrobce by měl být schopen poradit zákazníkovi, jak ji vyrobit. Variabilní tisk je, velice zjednodušeně, leták nebo třeba brožura, který je přímo přizpůsoben adresátovi. Při využití technologie variabilního tisku lze na tiskovině libovolně měnit jména, adresy, barevnost pozadí, obrázky a dokonce i, v případě brožur, počet stran. Na to všechno stačí pouze jeden design.

Dále se za použití speciálního software zadají pravidla, podle kterých se budou jednotlivé grafické prvky měnit. Přirozeně, pokud chcete měnit např. 10 obrázků, musíte jich mít k dispozici všech deset, stejně tak adresy atp. – nicméně i s tímto jsme schopni vám pomoci, obzvlášť dobré zkušenosti máme se zakázkami, kde zákazník dopředu plánuje nějakou marketingovou akci a před tím se s námi spojí.

Koordinujeme pak sběr dat, můžeme se o ně i kompletně starat a je tím zajištěno,
že vše bude v dostatečném počtu, kvalitě a harmonogramu.