Nákup a optimalizace reklamních ploch

Image 01

Pro Vaši společnost navrhneme optimální televizní, rádiovou, tiskovou, internetovou nebo outdoorovou kampaň. Kampaně pro Vás budou maximálně efektivní díky profesionálnímu zacílení
a perfektnímu načasování. Naše dlouholeté zkušenosti s přípravou produktových a image kampaní využijeme k tomu, aby právě Vaše kampaň stoprocentně splnila svůj účel a aby se o Vaší společnosti
i jejích produktech dozvěděli Vaši budoucí zákazníci.

TV REKLAMA

Velmi účinná forma reklamy pro, především, celoplošně aktivní služby nebo produkty sponzoring pořadů, product placement atp.

ROZHLASOVÁ REKLAMA

Levnější než TV a lépe cílená, např. regionálně zaměřená, úzká cílová skupina

OUTDOOR (Venkovní reklama)

Veškerá reklama v exteriéru, atypické instalace