Vydavatelé periodik

Image 01

Vážení vydavatelé periodik, zakládající team naší společnosti jsou lidé s dlouholetou praxí ve vydavatelských domech…v odděleních výroby, distribuce, marketingu, obchodu a internetu.

Právě pro vás je určena následující nabídka našich služeb. Stejně jako má každý titul svou cílovou skupinu, domníváme se, že i naše nabídka nebo jen její části osloví vás všechny.

Uvědomujeme si, jak moc je každý titul originální a jak žije svým vlastním životem, proto jen naznačíme, s čím a v jakých oblastech jsme schopni vám pomoci. Konkrétní řešení pro konkrétní titul nebo vydavatelství je nutno „ušít na míru“ a my jsme schopni vám pomoci vyrábět levněji, rychleji, kvalitněji…

Mezi základní nabídku patří optimalizace tiskových nákladů, jak v rotačních, tak plochých ofsetových tiskárnách. Tvoříme porovnání, rozpočty, přeskladby rozsahů, výběrová řízení.

Další z hlavních nabídek v této oblasti je externí zpracování DTP, nechte si svou redakcí vytvořit „pouze“ texty a designy stran, ostatní nechejte na nás. Obrázky nabarvíme, provedeme montáže, umístění do zlomových aplikací a finalizaci dat, zajistíme komunikaci s tiskárnou. Díky tomu nebudete muset zaměstnávat DTP operátory, hlídat jejich vytíženost a dostatečnou kapacitu…vše zajistíme my. Je možné volit mezi paušální cenou za stranu anebo hodinovou sazbou.

Ještě bychom rádi zmínili jednu zajímavou službu a tou je kontrola dodaných inzertních podkladů, jistě se většině z vás již stalo, že nebyl inzerát otištěn tak, aby s ním byl zadavatel spokojen.

Touto službou nabízíme kontrolu dat (dle předem odsouhlasených pravidel), nebo případnou úpravu dat tak, aby byla data v tisku reprodukována korektně.